Způsoby nápravy


Soukromá logopedická poradna


nabízí odbornou, individuální logopedickou péči, zaměřenou na diagnostiku a terapii 
     poruch komunikace a vad řeči, jejíž součástí jsou:

dechová cvičení

⇒ pro správné ovládání dechu nejen při mluvení a zpěvu, ale i pro správný vývoj hrudního
    koše a držení těla  

procvičování orofasiální motoriky

⇒ procvičování hybnosti jazyka, mluvidel a mimických svalů potřebných k mluvení

náprava poruch výslovnosti problémových hlásek

rozvoj preverbálních dovedností


⇒ rozvoj preverbálních dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě zvládnout před
    nástupem do školy