rozvoj preverbálních dovedností

 
 
Mgr. Jana Brunnerová, mob.: +420 607 250 027 -
 
 
Poslední aktualizace:
19.10.2012 v 15:00:11

rozvoj preverbálních dovedností


⇒ rozvoj preverbálních dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě zvládnout před
    nástupem do školy
  • cvičení sluchové a zrakové percepce
  • cvičení sluchové a zrakové paměti
  • cvičení pro rozvoj slovní zásoby, logických pojmů
  • cvičení jemné a hrubé motoriky
  • grafomotorická cvičení
  • cvičení pro rozvoj matematických představ
  • cvičení pro rozvoj prostorové orientace a orientace v čase
  • psychomotorická cvičení
  • cvičení k rozvoji sociálních a pracovních dovedností aj.

                                                     
                                                                  
 
 
 
(C) 2012 LogopedieJihlava.cz | web od ChytryAdmin.cz
Home