Logopedická terapie


⇒ specifická aktivita logopeda

⇒ jde o tzv. řízené učení (nejde tedy o léčbu), které pod usměrňováním a kontrolou
    logopeda vede k osvojení si specifických vědomostí, zručností, návyků především v
    oblasti komunikace