Přehled vývoje

 
 
Mgr. Jana Brunnerová, mob.: +420 607 250 027 -
 
 
Poslední aktualizace:
19.10.2012 v 13:00:11

Přehled vývoje

      VĚK
ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY, VÝVOJ VÝSLOVNOSTI
2-3 měsíce křik,
houkání, broukání
4-6 měsíců žvatlání,
pudové hlasové projevy
6-8 měsíců napodobující žvatlání,
dítě připodobňuje své vlastní zvuky hláskám mateřského jazyka
10 měsíců porozumění mluvené řeči vyjádřené motorickou reakcí
(Udělej paci, paci. Jak jsi veliký?)
1 rok objevují se první slovíčka – táta, máma,
vyjadřuje své požadavky a pocity
1-1,5 roku stále více jsou užívána zvukomalebná slova (pápá, bú, tútú…), opakuje,
hraje si se slovy, začíná tvořit jednoduché věty,
vyslovuje P, B, M, A, E, I, O, U, J, T
1,5-2,5 roku zvyšuje se zájem o komunikaci, tvoří jednoduché věty,
ptá se: Co je to?,
vyslovuje K, G, CH, V, F, OU, AU
2,5 -3,5 roku začíná mluvit gramaticky správně, využívá většiny slovních druhů,
má správný slovosled, snaží se správně skloňovat, ptá se: Proč?,
začíná se tvořit verbální paměť
zvládá hlásky D, N, L, Bě, Pě, Vě, Mě
3,5-4,5 roku dokončuje se gramatická stavba vět,
dítě chápe děj, umí vyprávět,
vytváří správnou výslovnost hlásek Ď, Ť, Ň, Č, Š, Ž
5-6,5 roku dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu,
gramaticky zvládá jednoduchá souvětí,
výslovnost hlásek C,S,Z, rozlišuje hlásky S,C,Z x Š,Č,Ž, R,Ř

     Správná výslovnost by měla být ukončena do nástupu povinné školní docházky.

 
 
 
(C) 2012 LogopedieJihlava.cz | web od ChytryAdmin.cz
Home