Způsoby nápravy

 
 
Mgr. Jana Brunnerová, mob.: +420 607 250 027 -
 
 
Poslední aktualizace:
19.10.2012 v 13:00:11

Způsoby nápravy


Soukromá logopedická poradna


nabízí odbornou, individuální logopedickou péči, zaměřenou na diagnostiku a terapii 
     poruch komunikace a vad řeči, jejíž součástí jsou:

dechová cvičení

⇒ pro správné ovládání dechu nejen při mluvení a zpěvu, ale i pro správný vývoj hrudního
    koše a držení těla  
 • nácvik správné techniky respirace
 • nácvik schopnosti soustředění a pozornosti
 • nácvik správného držení těla
 • odstranění nesprávných návyků (cucání palce, vysouvání jazyka mezi zuby apod.)
   

procvičování orofasiální motoriky

⇒ procvičování hybnosti jazyka, mluvidel a mimických svalů potřebných k mluvení
 • procvičování rtů, zubů, jazyka
 • stimulace spodiny dutiny ústní, tváří
 • nácvik pohyblivosti tvrdého a měkkého patra
 • nácvik pohyblivosti horní a dolní čelisti

náprava poruch výslovnosti problémových hlásek

 • správné vyvozování problémových hlásek
 • fixace správně vyvozených hlásek
 • automatizace správně vyvozených hlásek

rozvoj preverbálních dovedností


⇒ rozvoj preverbálních dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě zvládnout před
    nástupem do školy
 • cvičení sluchové a zrakové percepce
 • cvičení sluchové a zrakové paměti
 • cvičení pro rozvoj slovní zásoby, logických pojmů
 • cvičení jemné a hrubé motoriky
 • grafomotorická cvičení
 • cvičení pro rozvoj matematických představ
 • cvičení pro rozvoj prostorové orientace a orientace v čase
 • psychomotorická cvičení
 • cvičení k rozvoji sociálních a pracovních dovedností aj.

                                                     
                                                                  
 
 
 
(C) 2012 LogopedieJihlava.cz | web od ChytryAdmin.cz
Home